Ви є тут

Інформація про річні Загальні збори акціонерів АТ «ХАРТРОН», які відбулися 15.04.2024 року дистанційно

15 квітня 2024 року відбулися дистанційно річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».

Основні показники консолідованої звітності підприємств АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік:
Чистий дохід від реалізації продукції становить 435,2 млн.грн.
Чистий прибуток – 5,841 млн.грн.

На зборах прийнято рішення за підсумками роботи Товариства за 2023 рік створити фонд дивідендів в розмірі 4 672 880,58 грн. (80% чистого прибутку) та виплатити дивіденди в розмірі 0,0547 грн. на одну акцію.
Більш детальна інформація про рішення загальних зборів розміщена в розділі ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ/ Інформація про загальні збори.