Ви є тут

Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік (Рішення Правління №84 від 29 вересня 2023 року)

1) Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості.
2) Включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.
3) Строк надання аудиторських звітів – 1 квітня 2024 року.
4) Найнижча ринкова вартість послуг.

За результатами отриманих пропозицій, керуючись затвердженими критеріями, визначити найбільш прийнятного суб’єкта аудиторської діяльності та надати обґрунтовані рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік.

Винести на засідання Наглядової ради питання:
• щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» за 2023 рік за результатами конкурсного відбору та узгодження умов договору на надання аудиторських послуг;
• обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб’єктом аудиторської діяльності.