Ви є тут

НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД
 
Генеральний конструктор систем управління
ракетно-космічної техніки України -
 
Юрій Михайлович Златкін

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД
 
Генеральний директор -
   
Олег Юрійович Златкін
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Успадкувавши традиційну тематику НВО «ХАРТРОН», в даний час Науково-виробниче підприємство НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД є головним і єдиним підприємством в Україні по створенню систем управління ракет-носіїв і космічних апаратів різних типів. При цьому роботи здійснюються впродовж всього життєвого циклу розробки СУ: від ідей створення до завершення експлуатації.
 
Основні напрями діяльності НВП ХАРТРОН-АРКОС:
– науково-дослідні і пошукові роботи;
– структурний синтез систем управління;
– розробка принципів побудови і методів навігації, наведення, стабілізації і управління рухом;
– розробка алгоритмів навігації, наведення, стабілізації і управління рухом;
– математичне і напівнатурне моделювання процесів управління;
– розробка бортового і технологічного програмного забезпечення;
– проектування, розробка і відробіток бортових цифрових обчислювальних машин, бортової і наземної апаратури;
– виготовлення бортової і наземної апаратури і проведення автономних наземних випробувань;
– комплексні випробування СУ;
– льотно-конструкторські випробування СУ;
– авторський нагляд і супровід в процесі експлуатації систем управління.
Структура підприємства:
– науково-теоретичні підрозділи;
– науково-технічні відділи комплексного проектування систем управління;
– науково-технічні підрозділи проектування бортової і наземної апаратури;
– конструкторсько-технологічний відділ;
– випробувальні підрозділи;
– допоміжні підрозділи;
– адміністративно-управлінський апарат.
НВП Хартрон-Аркос вносить значний внесок до розвитку і вдосконалення різних об'єктів ракетно-космічної техніки. Зокрема, НВП «Хартрон-Аркос» розроблені і упроваджені в експлуатацію системи управління ракет носіїв:
«Дніпро» (головний розробник РН - ДП «КБ «Південне» ім. М.К.Янгеля);
«Рокот» » (головний розробник РН - ДКНВЦ ім. М.В.Хрунічева);
«Стріла» (головний розробник РН - ВАТ «ВПК НВОМаш»).
Створені системи управління космічних апаратів:
- комплексу спостереження земної поверхні із стаціонарної орбіти «Око-1» (КА 71Х6), дистанційного зондування Землі «Аркон», комунікаційного ІСЗ «Купон» (головний розробник ФДУП «НВО ім. С.А. Лавочкина»);
- транспортних модулів «Спектр» і «Природа» орбітальної станції «Мир» (головний розробник ДКНВЦ ім. М.В. Хрунічева);
- функціонально-вантажного блоку «Зоря» міжнародної космічної станції «Альфа» (головний розробник блоку ДКНВЦ ім. М.В. Хрунічева);
- апаратів міжнародного наукового проекту «Гамма» «КОРОНАС-І» і «КОРОНАС-Ф» (головний розробник ДП «КБ “Південне”» ім. М.К.Янгеля);
- «Egyptsat-1» (головний розробник ДП «КБ “Південне”» ім. М.К.Янгеля);
- українського мікросупутника МС-2-8 (головний розробник ДП «КБ “Південне”» ім. М.К.Янгеля).
Окрім цього НВП Хартрон-Аркос розроблені:
- танковий балістичний обчислювач Т-80 за замовленням Харківського Конструкторського Бюро Машинобудування ім. О.О.Морозова;
- програмно-технічні комплекси автоматичного регулятора розвантаження і обмеження потужності, системи індустріального антисейсмічного захисту для Рівненської АЕС;
- конструкторсько-технологічна документація, на основі якої виготовлені і встановлені на вокзалах ПЖД інформаційні табло.
У стадії розробки знаходяться системи управління по темі «Сапсан» і СУ ракети-носія «Циклон-4» (створюваною за міждержавною угодою між Україною і Бразилією). Ведуться роботи по модернізації СУ КА 71Х6, ракет-носіїв «Дніпро», 11К65М, «Рокот». Продовжуються роботи по продовженню терміну служби міжконтинентальних балістичних ракет 15А18М і 15А35, що знаходяться на озброєнні Росії, а також виконуються авторський нагляд і супровід експлуатації систем управління ракет-носіїв 11К65М, «Циклон-2», «Циклон-3», «Дніпро», «Рокот», «Стріла», космічних апаратів 71Х6 і «Egyptsat-1».
Досвід роботи НВП Хартрон-Аркос затребуваний і країнами далекого зарубіжжя. Зокрема, укладені і виконані контракти з проектними і науково-дослідними інститутами Італії і Китаю. Суть завершених робіт - вирішення проблемних питань проектування систем управління різних зразків ракетно-космічної техніки цих країн. Так, за контрактом з китайською промисловою корпорацією "Велика стіна", китайській стороні поставлені науково-дослідні звіти і дослідницьке програмне забезпечення по питаннях управління при виведенні космічних апаратів на задані орбіти і їх повернення на Землю. Згідно з міжнародною угодою між підприємствами ХКБМ ім. О.О.Морозова, НВП Хартрон-Аркос і HIT (Пакистан) на території замовника створена база капітального ремонту танкового балістичного обчислювача. Нашим підприємством розроблені, виготовлені і поставлені до Пакистану стенди KІР501, KІРОР501, випробувальне устаткування, оснащення, ремонтно-технологічна документація для забезпечення ремонту приладів, що знаходяться в експлуатації.
Виконання всіх перерахованих робіт дозволило здійснити повне технічне переозброєння виробництва і модернізацію робочих місць НВП Хартрон-Аркос на основі сучасної комп'ютерної техніки. І як результат - в даний час підприємство має в своєму розпорядженні унікальну стендову базу і інше технологічне устаткування, що забезпечує експериментальний відробіток апаратури СУ на всіх етапах її життєвого циклу.
Характерною особливістю продукції НВП «Хартрон-Аркос» є її висока наукоємкість. Відповідно в структурі підприємства значне місце займають науково-теоретичні і науково-технічні підрозділи, укомплектовані висококваліфікованими науковими кадрами, в числі яких один дійсний член Міжнародної Академії навігації і управління рухом і 21 співробітник, що мають вчені ступені і звання. Деякі з них успішно суміщають виробничу діяльність з педагогічною роботою у ВНЗ міста.
У 2004 році вирішенням колегії Національного космічного агентства України Науково-виробничому підприємству «Хартрон-Аркос» відновлений науковий статус. Останніми роками вся більша увага приділяється питанням підготовки і залучення на підприємство молодих фахівців, для них значно збільшені оклади, створені умови для навчання і професійного зростання. Гармонійно розвивається соціальна сфера. У 2007 році введені в експлуатацію конференц-зал і спортзал. Футбольна команда підприємства неодноразово займала класні місця серед команд Національного космічного агентства України, м. Харкова і Харківської області. Створений колектив художньої самодіяльності часто виступає з концертами, а команда КВВ підприємства впродовж останніх 3-х років приймає активну участь в міжгалузевому Фестивалі КВВ. В міру необхідності підприємство сприяє наданню медичної допомоги, лікуванню і оздоровленню співробітників.
Країна високо оцінила працю наших фахівців. За успішне виконання завдань в різний час Урядовими нагородами удостоєно 42 людини. 9 співробітників носять почесне звання Лауреатів Державних премій СРСР, УРСР, Росії і України. На підприємстві працюють 9 співробітників, що мають почесні звання «Заслужений машинобудівник України», «Заслужений винахідник України» і ін. Звання «Почесній працівник космічної галузі Україні» присуджене 5 співробітникам. Медаллю Федерації космонавтики ім. Циолковського Росії нагороджено 4 співробітники підприємства. Лауреатами премії ним. академіка В.М. Челомея є 4 співробітники. Ми прагнемо не розгубити накопичений нашими попередниками досвід, забезпечувати високу якість і надійність сучасних розробок НВП Хартрон-Аркос.
 
НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД
вул. Академіка Проскури, 1
а/с 9971
м. Харків, Україна, 61070
Тел. +38 (057) 719-12-46
+38 (057) 719-20-01
Факс +38 (057) 315-43-49